Wyniki

Kurs bieżący (PLN) [TKO]: 0.50
Zmiana (%) [TKO]: 0%
Zmiana (PLN) [TKO]: 0
Kurs odniesienia (PLN): 0.50

Raporty

Kurs bieżący (PLN) [TKO]: 0.50
Zmiana (%) [TKO]: 0%
Zmiana (PLN) [TKO]: 0
Kurs odniesienia (PLN): 0.50

Akcje

Kurs bieżący (PLN) [TKO]: 0.50
Zmiana (%) [TKO]: 0%
Zmiana (PLN) [TKO]: 0
Kurs odniesienia (PLN): 0.50

Walne zgromadzenie

Kurs bieżący (PLN) [TKO]: 0.50
Zmiana (%) [TKO]: 0%
Zmiana (PLN) [TKO]: 0
Kurs odniesienia (PLN): 0.50

O SMS KREDYT

Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do 15 000 PLN na okres do 48 miesięcy.

Proces udzielenia pierwszej pożyczki trwa do 30 minut, a kolejnej do 5 minut od pierwszego kontaktu z Klientem do wypłaty środków. Wypłata pożyczek odbywa się poprzez konta bankowe oraz placówki Banku Pekao i Poczty Polskiej. Spłaty pożyczek dokonywane są na indywidualne rachunki bankowe.

INFORMACJE PRASOWE

< | >

Działalność operacyjna SMS
Invest Spółka

Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. polega na udzielaniu osobom fizycznym. pożyczek

Działalność operacyjna SMS
Invest Spółka

Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. polega na udzielaniu osobom fizycznym. pożyczek

Działalność operacyjna SMS
Invest Spółka

Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. polega na udzielaniu osobom fizycznym. pożyczek

Działalność operacyjna SMS
Invest Spółka

Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. polega na udzielaniu osobom fizycznym. pożyczek

Działalność operacyjna SMS
Invest Spółka

Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. polega na udzielaniu osobom fizycznym. pożyczek

Działalność operacyjna SMS
Invest Spółka

Działalność operacyjna SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt sp.j. polega na udzielaniu osobom fizycznym. pożyczek

KALENDARIUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,

GRUPA KAPITAŁOWA

Sms Kredyt Holding S.A.

Sms Invest Sp. Z.O.O.

Sms Kredyt Sp. j

Profeskasa S.A.

Eroniada Limited

Sms invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.